We offer landscaping , maintenance and design for residential, commercial and industrial clients.

220A Brooklyn Street

Columbia, SC 29201
 

Mon - Sat 8.00 - 18.00

Sunday CLOSED
 

 

За Нас

Българска Асоциация за Запазване на Грабливите Птици

(БАЗГП) - Соколарската Асоциация

 

 

БАЗГП е член на Международната Соколарска Асоциация -

IAF

 

"Quod Totum Procedit Ex Amore"

"Защото всичко започва с любовта"

 

Българска асоциация за запазване на грабливите птици е неправителствена организация, учредена на 13.04.2001г. в гр. София. Основна цел на Асоциацията е опазването на грабливите птици, техните местообитания и хранителна база; оказване съдействие на държавни и териториални институции и други неправителствени природозащитни организации в тяхната дейност за запазване на дивата фауна и в частност грабливите птици; популяризиране значението на грабливите птици за нормалното функциониране на екосистемите; подпомагане чрез екологосъобразни мероприятия популациите на редките и защитени видове грабливи птици; реинтродукция на изчезнали от фауната на България видове; ограничаване на незаконното убиване, улавяне и търговия с грабливи птици и техните яйца. От 2002 година БАЗГП е асоцииран член на Международната асоциация по соколарство и запазване на грабливите птици.

Председател на БАЗГП е Павел Якимов.

 

Пощенски адрес на БАЗГП:

България,
София-1172,
ж.к. ”Дианабад”, 30/Е/93

 

Управителен Съвет:

                 Павел Якимов (председател)

                 Мартин Джупаров (секретар)

                 Румен Чавдаров (зам. секретар)

                 Георги Минев (ковчежник)

                 Албена Алексиева (PR/ВО)

 

Ел. страница: www.sokolarstvo.eu

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служебна поща (само за УС на БАЗГП и членовете на IAF): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Website: www.falconrybg.eu

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Style Selector

Layout Style

Background Image