Добре дошли в страната на Българското Соколарство, където традициите имат значение! 

СЛРБ ще толерира възстановяването на някои стари методи за лов, като ловът със соколи

България има богати традиции в областта на ловното стопанство, но днешният семинар е още една възможност да сверим стъпките си с европейските критерии на финалната права към приобщаването ни към ЕС.  

Това каза зам.-министърът на земеделието и горите доц. Стефан Юруков при откриване на семинара „Присъединяването на България към ЕС в областта на ловното стопанство”. Той се организира от МЗГ – Национално управление по горите съвместно с Национално ловно-рибарско сдружение – „СЛРБ”.

Предложението България да бъде домакин на подобен семинар е на генералния секретар на Федерацията на ловните съюзи на страните членки на ЕС /FACE/ г-н Ив Льокок. FACE е неправителствена международна организация, създадена през 1977 г., със седалище в Брюксел, Белгия. Чрез нейните 34 членове, които са национални ловни асоциации от страните членки на ЕС и от тези, представени в Съвета на Европа, тя представлява интересите на около 7 млн. европейски ловци.

 

 


Целта на семинара е да запознае експертите в областта на ловното стопанство и другите заинтересовани лица със законовите инструменти на ЕС по отношение опазването на дивата природа, свободното движение на хора и стоки в рамките на Общността, правилата за здравеопазване на обществеността и животните. Ще бъдат представени и мерките на ЕС, отнасящи се до придвижването с ловно оръжие от една страна в друга, както и начините за ограничаване разпространението на заболявания, причинявани от дивеча.

Около 4-5 % от ловната територия на страната, или към 100 дивечовъдни участъци, които сега се стопанисват от държавните лесничейства, да могат да се отдават на концесия на физически или юридически лица. Това е една от промените в Закона за лова и опазване на дивеча, които Министерството на земеделието и горите подготвя и възнамерява в скоро време да внесе в Министерски съвет. Предвижда се участъците да бъдат предоставяни за стопанисване за период от 13-15 години, който дава възможност за възстановяване и създаване на добра дивечова популация, подчерта зам.-министър Юруков. По негови думи чрез инвестиране в тези ловни участъци, физическите или юридически лица ще работят за увеличаване на дивечовото богатство, което е предпоставка за по-добра перспектива пред българското ловно стопанство. Предлаганите промени по никакъв начин няма да засегнат интересите на българските ловци, които стопанисват около 85 % от ловната територия на страната, каза председателят на Националното ловно-рибарско сдружение «СЛРБ» доц. Христо Михайлов.

Остава забраната за лов на прелетни птици, с изключение на фазани и яребици, във връзка с опасността от разпространение на птичи грип, каза още зам.-министър Юруков. Очаква се приходите от този ловен сезон да бъдат по-големи от миналата година, когато достигнаха 1,8 млн. евро. Съществува обаче опасност от намаляването им заради наложените ограничения в лова на прелетни птици, посочи доц. Михайлов. В момента е атрактивен ловът на горски бекас, а след около месец започва ловът на белочела гъска и няколко вида патици, които са сред забранените за лов. За да компенсираме частично загубите, в резултат на получени в някои държавни дивечовъдни станции откази от туроператорски фирми за лов в страната, предлагаме известни корекции в ценоразписа за български ловци по линия на организирания ловен туризъм, съобщи зам.-министър Юруков. Предлага се таксата за отстрел на фазани да се намали от 8 на 6 евро, а за яребици – от 25 на 20 евро.

СЛРБ ще толерира възстановяването на някои стари методи за лов, като ловът с лък - без арбалет, и ловът със соколи, които в момента българското ловно законодателство ограничава, каза Христо Михайлов. По думите на генералния секретар на FACE Ив Льокок тези традиционни методи за лов заемат от 1 до 5 % от общия обем на ловната дейност в Европа.  


МЗГ
Дирекция “Информация и връзки с обществеността”