We offer landscaping , maintenance and design for residential, commercial and industrial clients.

220A Brooklyn Street

Columbia, SC 29201
 

Mon - Sat 8.00 - 18.00

Sunday CLOSED
 

 

Welcome to Gardener Landscaping Company

We provide ongoing property maintenance which includes lawn mowing, fertilizing, spring and fall cleanups, de-thatching, aerating, seeding, mulching, edging, herbicide application, plant health care, snow plowing, pruning, and tree care and removal.

We also provide the design and installation of many landscape construction projects including walkways, steps, retaining walls, patios, veneer stone,planting, trans-planting, drainage systems, lawn renovation and installation, paver driveways, cobblestone edging, and excavation.

View all services
image
Design & Planting

Environmental problems result when exotic plants are placed in the landscape that require extensive adaptation of the climate to allow their survival. We greatly reduce this forced adaptation & conserve natural resources.

Read More
image
Lawn & Garden Care

Unlimited Landscaping of America provide complete range of landscaping services all designed to enhance the beauty of your home and property. As a licensed landscaping contractor trained in professional lawn care,.

Read More

 

 

images
Irrigation and Drainage

Unlimited Landscaping of America provides complete range of landscaping services all designed to enhance the beauty of your home and property. A licensed landscaping contractor trained in professional lawn care,.

Read More
images
Snow & Ice Removal

Snow and Ice removal services can be customized to fit your level of need. We have the equipment to accomandate any residential, or commercial client, while providing te best possible solution in the area.

Read More

 

 

 

Gardener, Complete Solution for Your Landscaping Vision.

 

Why Choosing Gardener

Over 30 Years of Expeirence

We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.

True Aquatic Landspacing Specialists

We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.

Licensed, Bonded, Insured

We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.

Honest and Dependable

Honesty is the only policy and we strive to complete all projects with integrity, not just with our clients. With thousands of successful projects under our belt, we are the most trusted Landsacpe companies in US

Award Wining Company Since 1986

We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.

1000+ Sucessful Projects

We have a range of water specialists who can help you along the way. Whether you want a massive fountain or just a small water feature, we can design the right solution for you.

images

Award Winning Gardener Landscape Company

Get Your Project Started

Landscaping Tips and News

Беглецът
Соколарска приказка
 • Over 200+ Award Winning Landscapes

  The Consumers' Choice Award was established to identify and promote business excellence.
  The award utilizes a unique survey that asks consumers to choose the best in their city.
  Leading independent research organizations

  Lets Start Your Project Today - Contact Us

  Clients Testimonials

  Read what my clients say about our Landscaping service
  and the success that they’ve achieved

  Rebrand Your Gardening Website More Beautiful Just for 48$

  Buy on Themeforest

  13 двойки белоглави лешояди пристигнаха от Испания в симитлийското село Ракитна. Само дни след като бяха настанени на новото място 15 от тях успяха да избягат.

  26-те белоглави лешояда идват в Югозападна България от рехабилитационния център в  Испания, където се полагат грижи за болните птици. Белоглавите лешояди изчезват от Рила и Пирин към 60-те години на миналия век заради използването на отровни примамки за борба с хищниците. Ето защо от фонда за дивата фауна и флора се надяват, че с тази стъпка от изпълнението на Плана за действие за възстановяване и опазване на лешоядите в България ще бъде възстановено екологичното равновесие в района.
  За да се адаптират към околната среда птиците бяха поставени в специaлна адаптационна клетка на 18-и февруари. Пет дни по-късно обаче силна буря предизвикала  отваряне на клетката, като по този начин 15 белоглави лешояда избягали на свобода. Останалите 11 не са успели да излязат и са останали затворени в клетката.

  От фонда смятат, че има голяма вероятност птиците да отлeтят към Македония или Гърция.

   

   

  С интервюто и аудиозаписът можете да се запознаете тук: http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=488466

   

  Лично мнение: Клетките за разселване на хищни птици са едно от най-важните съоръжения, използвани при подобни дейности. Много са факторите, от които зависи целостта на разселваните птици. Неправилното аранжиране на вътрешното разпределение, погрешното ориентиране при изграждането, неустойчивата конструкция, опасността от нараняване, близостта до потенциални рискови елементи или обекти и тн. Това са само част от детайлите, от които зависи успехът на една или друга програма за реинтродукция на хищни птици в природата.

  Няма как да се съгласим с казаното от г-н Емилиян Стойнов, председател на Фонд за дивата флора и фауна. В интревюто е използван погрешно терминът "социализация". Този термин е валиден единствено и само за соколарски птици, на които предстои да бъдат обучавани за лов. Що се касае до адаптирането им към дивата среда чрез настаняване в клетки, като с това се цели изграждане на определено поведение между лешоядите, това става не с помощта на такива клетки, от типа, който местните екоорганизации ползват и не по начинът, по който това се прави. Периодът за адаптация сред видовете живеещи на колонии е на йерархичен принцип и това става едва след като птиците бъдат пуснати извън клетките за временно настаняване. Преди това могат да настъпят трайни увреждания и животните да придобият ненужни вредни навици, които при последващо разселване биха били фатални.

  Допълнително, грижите, които се полагат за такива и подобни птици, от страна на родните еколози са далеч под нужните, за да може да се извършва качествена работа, от която се очакват адекватни резултати.

  Забелязва се тенденция от лавинообразни грешки и недостатъци при работата с хищни птици, особено, когато това касае тяхното изкуствено размножаване и последващо разселване. Методите, с които соколарите са добре запознати, за съжаление са чужди на еколозите, на които тепърва предстои да се сблъскат с различни случаи, изискващи правилна и навременна реакция. Екоорганизациите, наели се със специфичната задача да пробват силите си на полето на соколарските знания трябва да са наясно, че без опитни соколари няма как да осъществят подобни важни за биоразнообразието дейности, от които зависи целостта на една крехка брънка в хранителната верига - тази на крайните гостоприемници, пернатите хищниците.

  Позволяваме си да припомним, че без вековните соколарски методи, които включват много и комплексни познания по пряката работа и грижи за хищните птици няма как да се получи нужният резултат, особено за времето, през което трябва да се реализира една или друга програма или проект, финансиран с европейски средства.

   


  Style Selector

  Layout Style

  Background Image