Коне и амуниция

 

 

К О Н С К А   А М У Н И Ц И Я

(цени на едро)

 

 

 

Седла

Размери (Sizes): от 15" до 19"

 

2903.jpg 2916.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комодор (Komodor)                                                           Адмирал (Admiral)

Цена: $ 200.00                                                                  Цена: $ 195.00

 

2904.jpg 2906.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавалер (Cavalier)                                                               Соло (Solo)

Цена: $ 218.00                                                                  Цена: $ 199.00

 

2908.jpg

2915.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шелтън (Shelton)                                                          Шулц (Shultz)

Цена: $ 205.00                                                             Цена: $ 195.00

 

2907.jpg

2928.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охайо (Ohio)                                                          Джърси (Jersey)

Цена: $ 180.00                                                      Цена: $ 200.00

 

2913.jpg

2910.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиймур (Siimur)                                                           Родерик (Roderick)

Цена: $ 205.00                                                            Цена: $ 190.00

 

2926.jpg

 

2901.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джордън (Jordan)                                                                    Хилтън (Hilton)

Цена: $ 207.00                                                                        Цена: $ 225.00

2909.jpg

2914.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манхатън (Manhattan)                                                          Кавалкада (Cavalcade)

Цена: $ 215.00                                                                       Цена: $ 220.00

 

2917.jpg 2927.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейтън (Dayton)                                                                Пума (Cougar)

Цена: $ 210.00                                                                  Цена: $ 200.00

 

2924.jpg2923.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денвър (Denver)                                                  Колорадо (Colorado)

Цена: $ 205.00                                                    Цена: $ 185.00

 

2912.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизабет (Elizabeth)

Цена: $ 190.00

 

2902.jpg2911.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каста (Caste)                                                                                 Лейдис чойс (Ladies Choice)

Цена: $ 255.00                                                                              Цена: $ 275.00

 

 

2919.jpg 2922.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихрушка (Whirlwind)                                                         Пеперуда (Butterfly/Papion)

Цена: $ 270.00                                                                Цена: $ 210.00

 

2918.jpg 2920.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тореро (Torero)                                                          Манта (Manta)

Цена: $ 325.00                                                           Цена: $ 345.00

 

2921.jpg

2925.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розово облаче (Pinky cloud)                                                   Каугърл - в розово (Cowgirl - Pink)

Цена: $ 295.00                                                                       Цена: $ 315.00

 

 

 

 

 

 

Юздечки

Размери (Sizes):

- пони (Pony);

- дребен до среден на ръст кон (Cob);

- среден до висок на ръст кон (Full);

 

2929.jpg 2930.jpg

2931.jpg

2932.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Кат.№ 2929                               Кат.№ 2930                               Кат.№ 2931                Кат.№ 2932

               Цена: $ 35.00                            Цена: $ 35.00                            Цена: $ 35.00             Цена: $ 35.00

 

2933.jpg 2934.jpg

2935.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Кат.№ 2933                              Кат.№ 2934                                Кат.№ 2935

              Цена: $ 35.00                            Цена: $ 35.00                              Цена: $ 35.00

 

2936.jpg 2937.jpg

2938.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Кат.№ 2936                                     Кат.№ 2937                                      Кат.№ 2938

                Цена: $ 30.00                                   Цена: $ 30.00                                    Цена: $ 30.00

 

 

2939.jpg 2940.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Кат.№ 2939                                             Кат.№ 2940

        Цена: $ 30.00                                          Цена: $ 35.00

 

 

 

 

 

 

 

Оглавници

Размери (Sizes):

- пони (Pony);

- дребен до среден на ръст кон (Cob);

- среден до висок на ръст кон (Full);

 

2949.jpg

2941.jpg2942.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Кат.№ 2949                                       Кат.№ 2941                                          Кат.№ 2942

            Цена: $ 15.00                                    Цена: $ 35.00                                        Цена: $ 35.00

 

2943.jpg

2944.jpg

2947.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Кат.№ 2943                                 Кат.№ 2944                                            Кат.№ 2947

               Цена: $ 35.00                               Цена: $ 35.00                                          Цена: $ 35.00

 

2946.jpg

2945.jpg2948.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Кат.№ 2946                                   Кат.№ 2945                                         Кат.№ 2948

                    Цена: $ 15.00                                Цена: $ 15.00                                      Цена: $ 15.00

 

2950.jpg

2951.jpg

2952.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Кат.№ 2950                                      Кат.№ 2951                                         Кат.№ 2952

              Цена: $ 15.00                                   Цена: $ 15.00                                       Цена: $ 15.00

 

 

 

 

Опаси

Размери (Sizes): от 20" до 30"

 

2953.jpg

2960.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Кат.№ 2953                                        Кат.№ 2960

                                           Цена: $ 23.00                                      Цена: $ 24.00

 

 

2954.jpg 2955.jpg

 

 

 

 

 

 

                                Кат.№ 2954                                                    Кат.№ 2955

                              Цена: $ 33.00                                                 Цена: $ 36.00

 

 

2956.jpg2957.jpg

 

 

 

 

 

                               Кат.№ 2956                                                         Кат.№ 2957

                             Цена: $ 30.00                                                      Цена: $ 36.00

 

 

 

2958.jpg2959.jpg

 

 

 

 

 

                        Кат.№ 2958                                                       Кат.№ 2959

                      Цена: $ 37.00                                                     Цена: $ 45.00

 

 

 

3077.jpg

2961.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Кат.№ 2961

                                      Цена: $ 75.00

 

 

 

        Кат.№ 3077

      Цена: $ 70.00

 

 

 

 

 

 

Стременници

3078.jpg 3089.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Кат.№ 3078                                                      Кат.№ 3089

            Цена: $ 26.00                                                    Цена: $ 21.00

 

 

 

 

 

Поводи

3087.jpg3088.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Кат.№ 3087                                                                 Кат.№ 3088

                                 Цена: $ 17.00                                                               Цена: $ 16.00

 

 

 

 

 

 

 

Потници, Валтрапи

Размери (Sizes): S, M, L, XL


3029.jpg

3031.jpg 3030.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Кат.№ 3029                                           Кат.№ 3031                                                      Кат.№ 3030

                        Цена: $ 18.00                                         Цена: $ 16.00                                                    Цена: $ 17.00

 

 

3036.jpg3035.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Кат.№ 3036                                                            Кат.№ 3035

                                           Цена: $ 17.00                                                          Цена: $ 18.00

 

3034.jpg3038.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Кат.№ 3034                                                                              Кат.№ 3038

                               Цена: $ 24.00                                                                            Цена: $ 26.00

 

 

3039.jpg3040.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Кат.№ 3039                                                                             Кат.№ 3040

                                  Цена: $ 17.00                                                                           Цена: $ 18.00

 

 

3043.jpg 3042.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Кат.№ 3043                                                                             Кат.№ 3042

                             Цена: $ 19.00                                                                           Цена: $ 24.00

 

 

 

3044.jpg 3046.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Кат.№ 3044                                                                            Кат.№ 3046

                                      Цена: $ 18.00                                                                          Цена: $ 23.00

 

 

3048.jpg 3047.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Кат.№ 3048                                                             Кат.№ 3047

                                     Цена: $ 21.00                                                           Цена: $ 18.00

 

 

 

3049.jpg3050.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Кат.№ 3049                                                                        Кат.№ 3050

                                 Цена: $ 20.00                                                                      Цена: $ 21.00

 

 

 

3051.jpg 3052.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Кат.№ 3051                                                                   Кат.№ 3052

                                        Цена: $ 20.00                                                                 Цена: $ 21.00

 

 

 

3053.jpg 3054.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Кат.№ 3053                                                                         Кат.№ 3054

                                  Цена: $ 18.00                                                                       Цена: $ 19.00

 

 

 

 

3055.jpg 3056.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Кат.№ 3055                                                                                  Кат.№ 3056

                                Цена: $ 19.00                                                                                Цена: $ 18.00

 

 

 

3057.jpg 3058.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Кат.№ 3057                                                                                   Кат.№ 3058

                                      Цена: $ 20.00                                                                                 Цена: $ 21.00

 

 

3059.jpg 3060.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Кат.№ 3059                                                                            Кат.№ 3060

                                      Цена: $ 21.00                                                                         Цена: $ 18.00

 

3061.jpg 3062.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Кат.№ 3061                                                                Кат.№ 3062

                                       Цена: $ 24.00                                                              Цена: $ 22.00

 

 

3069.jpg 3070.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Кат.№ 3069                                                                 Кат.№ 3070

                                       Цена: $ 18.00                                                               Цена: $ 17.00

 

3071.jpg 3072.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Кат.№ 3071                                                                  Кат.№ 3072

                                 Цена: $ 19.00                                                                Цена: $ 21.00

 

3073.jpg3074.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Кат.№ 3073                                                                        Кат.№ 3074

                               Цена: $ 15.00                                                                     Цена: $ 17.00
3075.jpg3076.jpg
                     Кат.№ 3075                                                Кат.№ 3076

                   Цена: $ 16.00                                              Цена: $ 15.00
3079.jpg3080.jpg

                         Кат.№ 3079                                                              Кат.№ 3080

                       Цена: $ 18.00                                                            Цена: $ 17.00

 

 

 

 

 

Чулове (Попони)

Размери (Sizes): 160 - 195 см

3012.jpg

3013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Против изпотяване - мрежа от полиестер                                                     Памучен плат

                                                  Цена: $ 25.00                                                                           Цена: $ 35.00

 

 

3014.jpg 3025.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Памучен чул с вълна от вътрешната страна                Новозенландски чул - плат, топла материя                                  

                                      Цена: $ 60.00                                                                 Цена: $ 65.00

 

3021.jpg 3020.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Парашутен плат и вълна                                                    Изработен от парашутен плат

                                      Цена: $ 65.00                                                                         Цена: $ 50.00

 

 

 

 

 

 

 

Безопасност

Защитни жилетки

3091.jpg 3092.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Кат.№ 3091                                                                        Кат.№ 3092

                                     Цена: $ 40.00                                                                      Цена: $ 36.00

 

 

 

 

 

Чапси, гети, гамаши

Размери (Sizes): S, M, L, XL

 

2982.jpg 2983.jpg

2984.jpg 2985.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Кат.№ 2982                          Кат.№ 2983                         Кат.№ 2984                        Кат.№ 2985

             Цена: $ 21.00                        Цена: $ 20.00                      Цена: $ 20.00                      Цена: $ 21.00

 

 

2986.jpg 2987.jpg

2988.jpg 2989.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                    Кат.№ 2986                   Кат.№ 2987                          Кат.№ 2988                   Кат.№ 2989

                   Цена: $ 21.00                 Цена: $ 20.00                        Цена: $ 20.00                Цена: $ 21.00

 

 

2990.jpg 2991.jpg

2992.jpg 2993.jpg

 

 

 

 

 

 

                 Кат.№ 2990                       Кат.№ 2991                     Кат.№ 2992                      Кат.№ 2993

                Цена: $ 21.00                    Цена: $ 20.00                   Цена: $ 24.00                    Цена: $ 21.00

 

 

2994.jpg 2995.jpg

2996.jpg 2997.jpg

 

 

 

 

 

 

 

                  Кат.№ 2994                        Кат.№ 2995                    Кат.№ 2996                        Кат.№ 2997

                Цена: $ 20.00                     Цена: $ 21.00                  Цена: $ 21.00                      Цена: $ 20.00

 

 

2998.jpg 2999.jpg

 

 

 

 

 

 

 

              Кат.№ 2998                         Кат.№ 2999

            Цена: $ 24.00                       Цена: $ 21.00

 

 

 

 

Аксесоари

Калъфи и чанти за седла

3081.jpg 3082.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Кат.№ 3081                                                       Кат.№ 3082

                        Цена: $ 8.00                                                      Цена: $ 9.00

 

 

 

3083.jpg 3084.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Кат.№ 3083                                                     Кат.№ 3084

                   Цена: $ 12.00                                                   Цена: $ 11.00

 

 

 

3085.jpg 3086.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Кат.№ 3085                                                                       Кат.№ 3086

                             Цена: $ 24.00                                                                     Цена: $ 26.00

 

 

 

Мрежи за уши

3000.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Кат.№ 3000

                                                                                 Цена: $ 4.00

 

 

3001.jpg 3003.jpg

3004.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Кат.№ 3001                                      Кат.№ 3003                                        Кат.№ 3004

                 Цена: $ 4.00                                      Цена: $ 5.00                                       Цена: $ 3.00

 

 

 

3005.jpg 3006.jpg

3007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Кат.№ 3005                                        Кат.№ 3006                                         Кат.№ 3007

                   Цена: $ 4.00                                        Цена: $ 6.00                                        Цена: $ 5.00

 

 

 

 

 

 

Бинтове

3106.jpg 3107.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Кат.№ 3106                                                                          Кат.№ 3107

                               Цена: $ 19.00                                                                       Цена: $ 24.00

 

 

 

 

2966.jpg 2970.jpg

2962.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Кат.№ 2966                                          Кат.№ 2970                                   Кат.№ 2962

               Цена: $ 23.00                                        Цена: $ 27.00                                Цена: $ 24.00

 

 

2967.jpg 2968.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Кат.№ 2967                                                           Кат.№ 2968

                Цена: $ 26.00                                                         Цена: $ 15.00

 

 

 

2969.jpg 2974.jpg

2975.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Кат.№ 2969                                    Кат.№ 2974                              Кат.№ 2975

                     Цена: $ 23.00                                 Цена: $ 46.00                           Цена: $ 55.00

 

 

 

 

2976.jpg2977.jpg2980.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Кат.№ 2976                            Кат.№ 2977                                   Кат.№ 2980

                    Цена: $ 24.00                          Цена: $ 16.00                                 Цена: $ 25.00

 

 

 

 

 

Поводи

3093.jpg3094_copy.jpg3095.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                       Кат.№ 3093                                      Кат.№ 3094                                        Кат.№ 3095

                      Цена: $ 15.00                                    Цена: $ 14.00                                     Цена: $ 16.00

 

 

 

3096.jpg 3097.jpg

3098.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Кат.№ 3096                                      Кат.№ 3097                                        Кат.№ 3098

                    Цена: $ 13.00                                    Цена: $ 14.00                                     Цена: $ 12.00

 

 

3099.jpg 3100.jpg

3101.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Кат.№ 3099                                         Кат.№ 3100                               Кат.№ 3101

                   Цена: $ 13.00                                      Цена: $ 32.00                             Цена: $ 12.00

 

 

 

 

 

Мрежи за сено

3102.jpg 3103.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Кат.№ 3102                                                  Кат.№ 3103

                                 Цена: $ 7.00                                                  Цена: $ 6.00

 

 

3104.jpg

3105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Кат.№ 3104                                                  Кат.№ 3105

                  Цена: $ 11.00                                               Цена: $ 12.00

 

 

 

 

 

 

===============================================================================

 

 

 

ПРОДАЖБА НА КОНЕ ЗА ЛОВ - ПО ЗАЯВКА