ИБЕИ - БАН и "Зелени Балкани" търсят координатор за проекта за Ловния сокол

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН търси да назначи координатор на проект "Реинтродукция на ловен сокол в България"

Описание на длъжността:

* полева работа (картиране на разпространението и мониторинг на целеви за проекта видове птици и бозайници, подбор на територии за освобождаване на ловни соколи в природата и разселване на птиците по утвърдена методика)
* попълване и поддържане на база данни по проекта (за полевите наблюдения, лабораторните анализи и данни от камерална обработка, за литературни и анкетни данни)
* изготвяне периодични доклади за развитието на проекта
* разработване на проектни предложения за финансиране на целеви дейности за проекта
* подготовка на научни публикации
* поддържане на комуникация с органите на държавната и местната власт, неправителствени и научни организации, и местни общности
* подготовка на информационни материали за проекта.

Изисквания към кандидата:
* висше образование (биологично/екологично/лесовъдско) и/или предишен опит в научни или природозащитни проекти
* шофьорска книжка (шофьорски умения, включително off-road)
* владение на английски език (писмено и говоримо)
* интереси и желание за развитие в областта на консервационната биология
* умения за работа с диви животни от ръка (например опръстеняване на птици)
* компютърни умения - MS Office, Internet, бази данни
* умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи
* работа в екип
* комуникативни умения

Позицията е на пълно работно време за срок от една година, с възможност за продължаване за следващите години. Месторабота: ИБЕИ, София 1113, ул. "Ю. Гагарин" No. 2. Очакваната начална дата на започване на работата е в периода 05-ти - 20-ти февруари 2011 г.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо по образец, на адрес: D.Ragyov, в срок до 28 януари 2011 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.

За повече информация: D.Ragyov; +359-898-585-553).