Защо птиците са със звънчета?

Така ние можем да ги чуваме къде са и да ги открием по звука. Обикновено соколите носят на крачетата, а ястребите на опашките. Но има и изключения, където може да е обратното.