Птиците нападат ли по команда?

Не, тези птици толкова бързо реагират на визуалния контакт с избраната жертва, че в момента, в който я видят отскачат от ръкавицата, за да атакуват. Поради това команда за „атака” не е нужна. Но, за да бъдем по-точни има соколари, които окуражават птиците си, в момент, в който напуснат ръкавицата. Това, обаче важи само в случаите, когато не се ловува на врани.