Могат ли хищните птици да ловуват през цялата година?

Птицата е способна да ловува през цялата година, но соколарите се съобразяват със законите и ловните сезони. Това всеки трябва да го прави.

По принцип има неловни видове в смущаващи количества, които могат да се улавят целогодишно без това да навреди на тяхната популация. Но най-често соколарите оставят птиците си във воалиерите за размножаване и успоредно със сезона на линеене те отглеждат своето потомство под непрестанните грижи на соколаря. Онези, които не са в двойки могат да се поставят на стойки в двора и в птичите стаи и така да прекарат периода на линеене, като се хранят добре. По този начин птиците имат необходимата енергия, а организма им произвежда нов комплект пера. Когато това завърши и ловния сезон се завърне, те ще започнат отново лова.