Какво правят хищните птици, когато е студено?

 Те правят същото, каквото биха направили и дивите птици. Някои птици сe справят много добре, когато трябва да понесат студеното време. Северните соколи са арктични птици. Червеноопашатите (Ямайски) мишелови са много издръжливи на различни природни стихии. Други птици, като керкенеза, обаче, трябва да бъдат опазвани. Нормално е за по-нежните видове или при по-крайни температури соколаря да внесе птицата си в къщи или на друго място с умерена температура.

Грижата за тях е от първостепенно значение.