Използват ли се нощните грабливи птици?

Понякога, въпреки, че те не се използват толкова ефективно, колкото много от традиционните видове. Едно от съвременните им предназначения в лова е нощно време из районите на летищата, където има много врани, гларуси, чайки, гъски, патици и др. опасни за авиацията видове.