Обучават ли се да донасят улова си обратно?

 


Обикновено те не го носят при Вас. Птицата се тренира да Ви следва, докато Вие се опитвате да подплашите дивеча от земята. Повечето от това, което ще бъде уловено е по-голямо от колкото птицата може да носи. Даже и голям Червеноопашат (Ямайски) мишелов ще се затрудни да измъкне заек-подземник от шубрака и да Ви намери. Работа на соколаря е да отиде и намери къде птицата е уловила дивеча. Понякога птицата има нужда от помощта на соколаря. Когато атакува по-голям дивеч и не може да го убие веднага.