Защо птиците се връщат при соколаря?

Соколарските птици са тренирани да се връщат за храна. Когато се пускат, за да ловуват те са свободни и никой не ги спира да се върнат в природата, но повечето се връщат при техния соколар отново и отново. Даже скоро уловени птици се връщат при своите стопани. Част от това е приспособяване и привикване към завръщането при соколаря, но също може да се припише и на осъзнаването от страна на птицата, че соколаря осигурява храна с добро качество, безопасно местообитание и сигурност.

Много соколари споделят, че след като са пуснали птицата си в природата на следващия ден я намират завърнала се в клетката и в очакване на храна. Или на следващия сезон птицата се завръща, за да продължи да ловува в същата местност и среда, но и с преимуществата, които само соколарството и взаимоотношенията в него осигуряват.