Връщат ли се птиците в природата?

Много го правят. Много соколари улавят мигриращи (ненавършили една година) птици през есента, ловуват с тях през пролетта и след това пускат тези здрави птици, които са във върхова физическа форма обратно в природата. Други соколари могат да задържат птиците си много години и евентуално да ги пуснат обратно в природата, за да се размножават. Някои птици неумишлено се връщат в природата като са отнесени от силен вятър, прогонени надалеч от по-голям хищник или заради миграционни инстинкти. Даже и птици, които са били импринтирани и се изгубят са се размножавали успешно в природата.