Връщат ли се при вас, когато ги пуснете да летят?

Това е начинът, по който трябва да се работи. Когато ловува соколаря пуска птицата и се опитва да принуди дивеча да се вдигне от земята, за да може хищната птица да го преследва. Соколарят може да реши да промени мястото или да спре да ловува този ден. Тогава ще трябва да извика птицата на ръкавицата. За всеки случай, ако тя не слезе при него, дали защото е била прогонена надалеч от по-голяма дива хищна птица или атаката е продължила твърде далече, повечето соколари облитат животните си с телеметрия, която предава радиосигнал с определена честота и така соколарят намира птицата си.