Не скучаят ли?

Тези птици не са като папагалите. В повечето случаи те не търсят социални взаимоотношения. Има някои индивиди и някои видове, които са високо социални и, когато птицата създаде по-силна връзка със соколаря тя си взаимодейства с него различно. Някои соколари оставят играчки или стойки за определен вид взаимодействие, с възможност за пряк контакт за техните птици. Но като цяло, все пак тези птици правят точно това, което биха правили в природата – да чакат до следващото хапване.