Можеш ли да имаш само една птица?

Прието е, че докато си начинаещ можеш да имаш само една птица. Обикновено това е или Черношипа (Обикновена) ветрушка или обикновен мишелов. В някои страни, като САЩ се използват и други видове, като напр. Червеноопашат (Ямайски) мишелов (Buteo jamaicensis), мишелов на Харис (Parabuteo unicinctus), американски керкенез (Falco sparverius) и др.