Законно ли е да се притежава хищна птица?

Разбира се, че е законно! Ако птицата притежава необходимите документи и разрешителни според CITES, МОСВ и НВМИ и Вие сте решили да се занимавате със Соколарство, няма причина да се притеснявате.

Обаче, ако птицата е взета от природата, без значение по какъв повод и без знанието на отговорните институции, по сега действащото законодателство Вие се явявате бракониери. От това следва, че незабавно трябва да я върнете там, откъдето сте я взели или да я дадете в някой подходящ център, където ще се погрижат за нея.

Ако Вие сте придобили птица по незаконен начин няма да намерите подкрепа от законните Соколари, защото така дискредитирате древния лов. Това трябва да го знаете от рано!